Provádíme odvoz a likvidaci odpadu mimo nebezpečných. Zajišťujeme přistavení­ kontejneru na odpad 3m2, 10m3 nebo na jiný materiál (cihla, pí­sek), odvoz bikranových nádob, odvoz a zneškodnění­ stavební­ch i jiných odpadů, odvoz různých stavební­ch materiálů do 3,5 tuny (pí­sek, štěrk a podobně).

Další činnosti:

Skládky, zneškodnění odpadů
- stavební a jiné odpady
- bikranové nádoby

Čištění, úklidové služby
- zimní udržba vozovek (plužení)

Kontejnerová doprava (přistavění a pronájem)
- kontejnery na odpad 3-10 m3 nebo na jiný materiál (cihla, písek, …)

Nákladní doprava – lehká, střední (odvoz)
- stavební a jiné odpady
- bikranové nádoby
- stavební materiály do 3,5t (písek, štěrk, …)